Privacyverklaring

De MensA

Specifieke informatie over de verwerking van persoonsgegevens door De MensA.

Doel

De MensA is een plek in Meppel vol activiteit. U ontmoet er andere mensen en u kunt er terecht voor leuke activiteiten, verschillende diensten, een kopje koffie of thee en een praatje. Iedereen is welkom en het verplicht u tot niets. Iedereen kan meedoen aan de zogenoemde open activiteiten, aanmelden is hiervoor niet nodig. Voor de gesloten activiteiten is aanmelding wel noodzakelijk. We vragen elke bezoeker om vrijblijvend het intakeformulier in te vullen en een aanwezigheidslijst te tekenen. Zo leren we de bezoekers beter kennen en kunnen we samen komen tot een plan. De aanwezigheidslijst geeft ons inzicht in de bezoekersaantallen. Ook worden uw persoonsgegevens verwerkt als u mee wil doen aan een gesloten activiteit. Dit is noodzakelijk om een deelnemerslijst te kunnen bijhouden. Via de nieuwsbrief houden we iedereen op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Naast de vrije activiteiten waar iedereen aan kan meedoen helpt De MensA ook asielmigranten. De gemeente Meppel heeft enkele taken, zoals het volgen van een taalcursus, uitbesteedt aan De MensA. De MensA kan niet bestaan zonder de vrijwilligers. Om leiding te kunnen geven aan de vrijwilligers en om de vrijwilligers in te kunnen roosteren is het noodzakelijk om enkele persoonsgegevens te verwerken.

Grondslag

Bezoekers

De MensA biedt vrijwillige hulpverlening aan, de grondslag van deze verwerking is nakoming van de overeenkomst: een vrijwillige dienstverleningsovereenkomst.

Voor de volgende verwerkingen vragen we toestemming:

 1. Ontvangen van de nieuwsbrief
 2. Als bezoekers een medische aandoening hebben zoals bijvoorbeeld epilepsie kan het wenselijk zijn dat de medewerkers en de vrijwilligers hiervan op de hoogte zijn.
 3. De MensA probeert bezoekers zo goed mogelijk te helpen. Soms is het wenselijk dat De MensA contact opneemt met een andere organisatie of bijvoorbeeld een arbeidsdeskundigrapport ontvangt.

Vrijwilligers

Alle vrijwilligers sluiten een vrijwilligersovereenkomst met De MensA. Ook voor deze verwerking is nakoming van de overeenkomst de wettelijke grondslag .

Soort (of type) persoonsgegevens

Voor onze werkzaamheden binnen De MensA maken we gebruik van de volgende persoonsgegevens:

 • naam
 • geslacht
 • geboortedatum
 • nationaliteit
 • adresgegevens
 • e-mail
 • telefoonnummer
 • medische gegevens als hiervoor toestemming is gegeven
 • Overige informatie van bezoekers indien hiervoor toestemming is gegeven

Ontvangers

De MensA deelt enkel gegevens met de gemeente Meppel als De Mensa hiertoe wettelijk verplicht is. Dit kan een verplichting zijn vanuit de Participatiewet. Soms heeft De MensA contact met andere hulpverlenende instanties over een bezoeker of een vrijwilliger. Het kan dan zijn dat er ook medische gegevens worden gedeeld. Voor de uitwisseling van persoonsgegevens met andere hulpverlenende instanties vragen we altijd om toestemming. U kunt een eenmaal gegeven toestemming altijd weer intrekken.

Bewaartermijnen

Uw persoonsgegevens die zijn verzameld worden verwijderd twee jaar nadat iemand voor het laatst is geweest bij De MensA, dit geldt zowel voor bezoekers als voor vrijwilligers.